• info@doeduurzaam.nl
  • +31 (0)6 5121 8591

Klimaattop Parijs 12 december 2015:

195 landen willen de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 1,5 graad in het jaar 2100

Regeringen van meer dan 195 landen hebben in Parijs de klimaatovereenkomst ondertekend die de basis legt voor de strijd tegen klimaatverandering op lange termijn. Het klimaatakkoord streeft er naar de temperatuur deze eeuw met niet meer dan 1,5 graad te laten stijgen. Het akkoord heeft als belangrijkste doelstelling dat de opwarming beperkt moet blijven tot ruim beneden 2 graden in 2100, met het streven het niet meer te laten zijn dan 1,5 graad, de limiet die cruciaal is voor de poolgebieden, koraalriffen en bewoners van laagliggende eilanden en kuststreken. Opname van de 1,5 graad is een overwinning voor de armste, kwetsbaarste landen. 

Het klimaatakkoord is gebaseerd op de ingediende vrijwillige klimaatplannen van de afzonderlijke landen. Bij elkaar opgeteld gaan deze plannen uit van een gemiddelde stijging van 2,7 graden. Om toch onder de doelstelling van 1,5 graad te blijven zijn we afhankelijk van de inspanningen van nationale overheden. Het is daarom van belang dat de nationale klimaatplannen op korte termijn aangescherpt en versterkt worden en dat deze om de 5 jaar worden doorgelicht om vast te stellen of landen op schema liggen. 

Wat gaat u doen als mens en vertegenwoordiger van overheid, onderneming en onderwijs?

  • U wilt Duurzaam, vraag onze Ondersteuning.

En wij helpen u op weg met ideeën, programma's, business cases, naar duurzaam ondernemen, besturen, beleid, bouwen & DOEN.